06/12/2021

RFID-sporing for lagerstyring og andre bransjer

RFID-sporing: smarte løsninger med RFID-strips og tilbehør

RFID strips

HellermannTyton har utviklet en rekke RFID-strips, tilbehør og RFID lesere for å gjøre RFID sporing og identifiseringsprosesser mer effektive. Variasjonen av bruksområder gjør RFID teknologien unik:

 • Øk effektiviteten i produksjonen: Mange trinn unngås da strips med RFID-brikker har flere funksjoner – festing, bunting, merking, identifikasjon av produktsikkerhet, produkt RFID-sporing mm
 • Lagret informasjon fra RFID-brikken er lesbar når som helst, selv i ekstreme produksjons- og driftsmiljø
 • Merk og identifiser utilgjengelige deler: RFID-strips er et pålitelig alternativ når konvensjonell identifikasjon, som strekkodeetiketter, er vanskelige å lese – for eksempel gjennom plassbegrensninger eller ikke kan merkes på grunn av materialårsaker
 • Støtteapplikasjoner i industri 4.0: Mulighetene for en intelligent fabrikk er nesten ubegrenset. I dag brukes kabelbånd i nesten alle bransjer – i kombinasjon med RFID-teknologi er det stort potensiale for å støtte tanken om en "Smart Factor"

Last ned vår brosjyre av RFID-løsninger - Produkter for effektiv ressursforvaltning, merking og sporbarhet.

Hva brukes RFID til?

RFID-sporing benyttes i mange bransjer. Kombinasjonen av materiale, transponder, lese-avstand og omgivelser bestemmer bruksområdet.

Se vår demonstrasjonsvideo av RFID produkter her:


 

RFID sporing for lagerstyring

RFID sporing for lagerstyring

Et godt eksempel er sporing av produkter for forvaltning av eiendeler, hvor RFID-systemer forenkler identifisering og håndtering av verdifulle verktøy eller annet utstyr. Bare fest produktet som skal merkes med et HellermannTyton RFID-strips som er programmert med en unik kode.

Du kan enten koble en forhåndsprogrammert kode med en database eller legge til spesifikke kodekrav i henhold til databasebehovet. 


Det faktumet at hver komponent er sporbar, er også en fordel for varemottak og gir en mer transparent kostnadsprosess. Produktforfalskninger er også enklere å identifisere. Når en kabelkontakt kappes av, kan den ikke gjenbrukes – fordi hver RFID-brikke har en unik ID. RFID-strips garanterer autentisk informasjonslagring.

RFID sporing for vindturbiner

RFID sporing for vindturbiner

Ta en offshore vindpark som et annet eksempel for RFID-sporing. Ingeniører må ta verdifullt utstyr med til stedet for å utføre reparasjon eller vedlikeholdsoppgaver.

For å administrere inventar og/eller f.eks. identifisere plasseringen av utstyret kan det utstyres med RFID-strips. Den RFID-programmerte informasjonen kan knyttes til en database som fungerer som et informasjons- og håndteringsverktøy, for å enkelt spore verktøy.


Ved hjelp av NFC-teknologi (nær-feltskommunikasjon) kan ingeniøren kommunisere med RFID-stripset ved hjelp av en App på f. eks, et nettbrett. På denne måten er det for eksempel mulig å sjekke ut utstyret før bruk og sjekke det inn igjen etter fullført jobb. Den store fordelen som følge av et slikt system er permanent kontroll, for både brukere og administratorer av disse eiendelene. 

RFID sporing for krevende omgivelser

RFID sporing for krevende omgivelser

Der forholdene i produksjonsanlegget er ekstreme, som for eksempel kulde, varme, smuss og væske, er RFID-strips som er laget av forskjellige materialer den ideelle løsningen. For eksempel Offshore industrien og hydraulikkservice som utfører reparasjoner på slanger. En blanding av hydraulisk olje, skrueløsning og skitt vil gradvis ødelegge en konvensjonell produktmerking inntil den blir uleselig.

Dette var svært problematisk for service- og vedlikeholdspersonellet. De kan ikke lenger identifisere hvilken type slange de jobbet med. Hva er den maksimale trykkbelastningen av slangen? Når ble slangen produsert og montert? Hvem jobbet på den sist? Løsningen kan være å bruke HellermannTyton RFID-strips i metall, som ikke påvirkes av olje eller varme.

RFID sporing for bygg- og anlegg

RFID sporing for bygg- og anlegg

Det er mange andre bruksområder for RFID-sporing, som f.eks. skipsbygging og kran-konstruksjon. Et eksempel: Tidligere var produktetiketter vanskelige å få tilgang til og var ikke lenger lesbare fordi det ble påført flere lag med maling etter kundens ønske.

Ved hjelp av HellermannTyton RFID-strips for merking forblir informasjonen permanent lesbar når brikken er plassert i den, og kan tåle røffe miljøer eller flere lag med maling.

RFID sporing for bil-industrien

RFID sporing for bil-industrien

Prosesser forenkles og optimaliseres også for sporbarhet av komponenter. For eksempel, i tilfelle av feil, tilbakekallinger eller overvåking av vedlikeholdsintervaller. Eller for produktmerking generelt, for eksempel ved montering av elementer i biler.

Her fungerer RFID-strips også som en sikkerhetsforanstaltning, som er mer pålitelig og medfører mindre anstrengelse enn konvensjonelle merkeløsninger. Hvis stripset med RFID brikken kuttes, kan den ikke gjenbrukes.

Ektheten av informasjonen på RFID-stripset som produktmerking er derfor garantert. Dette betyr for eksempel at du kan spore svært nøyaktig hvem som installerte hvilken komponent med hvilke egenskaper i hvilken fabrikk på hvilken dag.

Generelle fordeler med RFID

Alle HellermannTyton RFID-produkter kan brukes til sikring, serialisering, sporing og identifisering av produkter innen områdene ressursforvaltning, elektrisk inspeksjon, inventar, distribusjon og utleie, samt for enkel styring av vedlikeholds- og reparasjonsrutiner.

Flere oppgaver kombineres:

 • Unik identifisering siden RFID-brikken programmeres med en unik kode
 • Rask og papirløs datainnsamling
 • Eliminering av skrivefeil i rapporter
 • Reduksjon av arbeidstiden på grunn av reduksjon av papirarbeid
 • Kontrollert håndtering av enheter og lager
 • Evne til å holde mer data enn strekkoder
 • Overholde lovgivning
 • Enkelt å dele oppdatert informasjon
 • Administrer utstyrsinspeksjoner, vedlikehold etc.
 • Pålitelig drift i røffe miljøer, for eksempel våte, støvete og skitne betingelser; korroderende miljøer; vibrasjon og støt
 • Ingen behov for kontakt eller siktlinje

RFID nylonstrips, stålstrips og sporbare metallstrips

RFID nylonstrips / buntebånd med enten høy- eller lavfrekvens RFID-transponder, T50RFID-serien

Nylonstrips med RFID - T50RFID

T50RFID-strips gir en innovativ løsning for klar og rask RFID-sporing av produktet.

Nylonstripset er utstyrt med en RFID-transponder og kombinerer derfor mange fordeler med vanlige strips / buntebånd med RFID-teknologi.

Buntebånd med RFID-brikker virker som en informasjonsbærer, produktetikett og kabelfeste - alt på samme tid

Sporbare metallstrips med RFID og identifikasjonsmerke, MCTRFID-serien

Metall sporbare strips med RFID brikke på innsiden

RFID-strips / buntebånd med metallinnhold  inneholder en prosentandel av et metallisk sporelement (magnet/røntgen), og er blitt spesielt utviklet for industrier hvor forurensning er et problem.

Båndene kan brukes for festing, seriemerking, sporing og identifisering av produktene for eksempel i næringsmiddelindustrien/ matvareindustrien, kjemisk eller farmasøytisk industri for å støtte kvalitetskontroll-rutinene.

Buntebånd i rustfritt stål med HF og UHF RFID transponder – MBTRFID

Stålbånd med RFID brikke

RFID-strips/ buntebånd i syrefast rustfritt stål er utstyrt med en bærer som skyves på for en høy frekvens (HF) eller en ultrahøy frekvens (UHF) RFID-transponder.

Disse båndene er ideelle for produktidentifisering i alle krevende omgivelser der høy strekkfasthet og holdbarhet er viktig.

Håndholdte og stasjonære RFID lesere for utmerket prosesspålitelighet og kvalitet

Håndholdte RFID lesere, HS9-serien

To håndholdte RFID lesere

HS9 håndholdte RFID-lesere er designet for å lese LF-transpondere og lese/skrive av HF-transpondere montert på HellermannTyton RFID-strips og tilbehør.

HS9-leseren er tilgjengelig for lavfrekvens (LF, 125 kHz, kun lese) og for høyfrekvens (HF, 13,56 MHz, lese og skrive) transpondere.

Stasjonær RFID leser, DT22-serien

Stasjonær RFID leser

RFID-DT22 stasjonær leser er konstruert for å lese og skrive fra/til høyfrekvens (HF 13,56 MHz) transpondere festet til HellermannTyton RFID-strips / buntebånd og tilbehør.

Leserne fungerer som et grensesnitt mellom RFID-transponderne og datasystemene eller databasene. Radiobølger overfører data fra RFID-transponderen til leseren, slik at kontaktløs lesing og/eller skriving av informasjon er mulig.

Tilbehør med RFID transponder for RFID sporing

HEXTAG – Høyfrekvens (HF)

RFID tilbehør HEXTAG

HEXTAG i PA66 er utstyrt med transponder på HF-frekvens. Senterhullet muliggjør enkel montering der en RFID-strips ikke er egnet.

 

VUGGE / HOLDER - Høyfrekvens (HF)

RFID tilbehør VUGGE / HOLDER

RFID vuggen er produsert i TPU og er utstyrt med en HF-transponder, og kan brukes med standard HellermannTyton-strips / buntebånd.

 

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hva er RFID?


Radio Frequency Identification (radiofrekvens-identifisering), forkortet til RFID er en fellesbetegnelse for teknologier som benytter radiobølger til automatisk å identifisere gjenstander eller personer. Dataoverføringen påvirkes ved hjelp av elektromagnetiske bølger.

For å aktivere RFID-sporing må varene du ønsker å identifisere utstyres med en såkalt RFID-transponder eller RFID-brikke, som deretter svarer på forespørsel fra en leser. Dette gjøres gjennom radiobølger, noe som forklarer navnet på systemet og sikrer at ingen direkte kontakt mellom transponderen og leseren eksisterer.


RFID teknologi RFID teknologi

Hva brukes strips med passive RFID-brikker til?

RFID strips med passive RFID-brikker

RFID-teknologien gjør det mulig å overføre informasjon til objekter uten kontakt og siktlinje. Passive RFID-brikker i strips brukes blant annet til:

 • Ressurs- og kapitalforvaltning
 • Antityveri og sporbarhet
 • Sikkerhetsmerking
 • Nødvendig vedlikehold
 • Oppmøteverifikasjon og tidsregistrering
 • Lekkasjesøk
 • Bagasjemerking
 • Kjøretøysidentifikasjon

 

Behovet for å sikre sporbarhet og journalføring av kalibrering, beliggenhet og vedlikeholdsbehov er stadig økende, for å imøtekomme gjeldende kvalitets- og akkrediteringsstandarder. HellermannTyton tilbyr en rekke passive RFID-teknologier (strips / buntebånd og tilbehør utstyrt med RFID-brikker) som kan leses med RFID-lesere for rask og nøyaktig rapportering.

Hold kontakt med oss!


Update: 27/11/2021 © HellermannTyton 2021
© HellermannTyton 2021 (v4.161) | Update: 27/11/2021