20/05/2024

RFID-sporing for lagerstyring og informasjonslagring

Smarte løsninger med strips og fester med RFID system

RFID strips

Mulighetene for en intelligent fabrikk er nesten ubegrenset når strips og andre produkter kombineres med RFID-teknologi. Vi har utviklet ulike RFID-strips, RFID merkerRFID transponder og RFID lesere for å gjøre RFID sporing og identifiseringsprosesser enklere og mer effektive.

Fordeler med RFID system

 • Samler flere funksjoner i en løsning som øker effektiviteten i produksjonen
 • Lagret informasjon på RFID-brikken er lesbar når som helst, selv under tøffe forhold
 • Gjør det mulig å merke og identifisere overalt, også i trange omgivelser

RFID bruksområder

Mest vanlige RFID applikasjoner

Det er et stadig økende behov blant virksomheter å spore og loggføre lokasjon og vedlikeholdsbehov iht. gjeldene kvalitets- og akkrediteringsstandarder. RFID sporing med strips er en enkel løsning som benyttes i mange ulike bransjer som blant annet:

 • Ressurs- og kapitalforvaltning
 • Antityveri og sporing
 • Sikkerhetsmerking
 • Oppmøte- og tidsregistrering
 • Lekkasjesporing
 • Bagasjemerking
 • Kjøretøysporing

RFID sporing på lager

RFID sporing for lagerstyring

RFID sporing benyttes ofte for forvaltning av eiendeler til å enklere identifisere bruken av verdifult verktøy eller annet utstyr. Med RFID-strips programmeres båndene med en unik kode som kan kobles mot en forhåndsprogrammert kode, eller tilpasses spesifikke kodekrav. 

Det faktumet at hver komponent er sporbar, er også en fordel for varemottak da det gir en mer transparent kostnadsprosess, og gjør det enklere å identifisere produktforfalskninger. I tillegg sikrer RFID systemet en mer autentisk informasjonslagring ettersom båndet ikke kan bli gjenbrukt.

RFID sporing i vindparker

RFID sporing for vindturbiner

På en offshore vindpark må ingeniører ta med verdifullt utstyr på stedet for å utføre vedlikeholdsoppgaver. For å administrere inventaret og/eller f. eks. identifisere plasseringen av utstyret, kombineres verktøyet ofte med RFID sporing, som bl. a. RFID-strips. RFID systemet kan kobles opp mot en database og kan dermed fungere som et sporings- og informasjonsverktøy.

Ved hjelp av NFC-teknologi (nær-feltskommunikasjon) kan ingeniøren kommunisere med RFID-stripset via en App. Dette gjør det mulig å sjekke ut utstyret før bruk, og sjekke det inn igjen etter at arbeidet er fullført for permanent kontroll, både for brukere og administratorer. 

RFID sporing for krevende omgivelser

RFID sporing for krevende omgivelser

For produksjonsanlegg som er utsatt for ekstreme forhold, som for eksempel kulde, varme og væsker, er RFID stålbånd en ideell løsningen. For eksempel i Offshore og hydraulikkservice som utfører reparasjoner på slanger. En blanding av hydraulisk olje, skrueløsning og smuss vil gradvis ødelegge en konvensjonell produktmerking inntil den blir uleselig.

Dette er svært problematisk for service- og vedlikeholdsarbeid da det ikke lenger er mulig å identifisere hvilken type slange som jobbes med. MTRFID stålbånd er derimot motstandsdyktig mot olje, varme og kjemikalier, og sikrer RFID sporing og digital oversikt over kablene, selv under ekstreme forhold.

RFID sporing for bygg- og anlegg

RFID sporing for bygg- og anlegg

skipsbygging og kran-konstruksjon har etiketter en tendens til å bli uleselig på grunn av røffe forhold, eller fordi det påføres flere lag med maling. Våre RFID-strips sikrer derimot at informasjonen forblir permanent og lesbar, selv under røffe forhold, eller tykt lag med maling.

RFID sporing i bilindustrien

RFID sporing for bil-industrien

Prosesser forenkles og optimaliseres også for sporbarhet av komponenter. For eksempel i tilfelle av feil, tilbakekallinger eller overvåking av vedlikeholdsintervaller. Eller for produktmerking generelt, for eksempel ved montering av bilkomponenter i bilindustrien.

Her fungerer RFID-strips også som en sikkerhetsforanstaltning, og er mer pålitelig og enklere enn konvensjonelle merkeløsninger. Med RFID systemet kan du samtidig spore svært nøyaktig hvem som installerte hvilken komponent, med hvilke egenskaper, i hvilken fabrikk på hvilken dag.


 

RFID sporing med RFID strips

T50RFID strips med HF/ LF transponder

Nylonstrips med RFID - T50RFID

T50RFID-strips er en innovativ løsning for tydelig og rask RFID sporing av kabler og utstyr. Nylonstripset er utstyrt med en høyfrekvens (HF)/ lavfrekvens (LF) RFID transponder og fungerer som en informasjonsbærer, produktetikett og et kabelfeste - alt på en gang.

MCTRFID strips med metallpartikler

Metall sporbare strips med RFID brikke på innsiden

MCTRFID nylonstrips med RFID-transponder inneholder en prosentandel av sporbare metallpartikler (via magnet/ røntgen). Stripsene er spesielt utviklet for industrier der forurensning er et problem. Båndene kan brukes for festing, seriemerking, sporing og identifisering av produkter i f. eks. næringsmiddelindustrien, og kjemisk-, samt farmasøytisk industri for å tilfredsstille bransjens strenge kvalitetskrav.

MTRFID stålbånd med HF/ UHF transponder

Stålbånd med RFID brikke

MTRFID strips i syrefast rustfritt stål er utstyrt med en høyfrekvens/ ultra-høyfrekvens (UHF) RFID transponder. Disse båndene er ideelle for produktidentifisering i krevende omgivelser der høy strekkfasthet og holdbarhet er viktig.

Se produktoversikt her

 

 

 


 

RFID sporing med RFID merker

RFID brikker utvalg

Vi leverer sevklebende RFID etiketter i både høyfrekvens og ultrahøyfrekvens iht. internasjonal standard og industri 4.0. RFID merkene er meget slitesterke og kan enkelt printes ut med våre termoskrivere

RFID sporing med RFID transponder

HTAG HF RFID transponder

HTAG applikasjonsbilde

HTAG i PA66 leveres med en høyfrekvens transponder. Hullet i midten gjør det enkelt å installere i områder der RFID-strips ikke passer.


 

RFID sporing med håndholdte og stasjonære lesere

HS9 håndholdte RFID lesere

To håndholdte RFID lesere

HS9 håndholdte RFID-lesere er designet for å lese LF transpondere og HF transpondere montert på våre RFID strips og tilbehør. 


 

DT22 stasjonær leser

Stasjonær RFID leser

RFID-DT22 stasjonær leser er designet for å lese våre RFID strips og tilbehør med høyfrekvens (HF 13,56 MHz) transpondere, og fungerer som et grensesnitt mellom RFID transponderne og datasystemer. Radiobølger overfører datainformasjonen automatisk fra RFID-transponderen til leseren.

Les mer her

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hva er RFID?


RFID står for "Radio Frequency Identification", eller radiofrekvens-identifisering, og er en fellesbetegnelse for teknologier som benytter radiobølger til å automatisk identifisere og spore gjenstander. Dataoverføringen oppstår ved hjelp av elektromagnetiske radiobølger og krever ingen fysisk kontakt mellom senderen og mottakeren. Gjenstanden som skal spores må derfor være utstyrt med en RFID transponder/ RFID brikke (sender) som inneholder informasjon om gjenstanden og en antenne. RFID leseren fanger opp signalet fra RFID brikken og videresender det til f. eks. et tilkoblet datasystem eller programvare.


RFID teknologi RFID teknologi

Hva er forskjellen på RFID brikker og strekkoder?

Både RFID brikker og strekkoder benyttes til å spore og identifisere gjenstander. RFID brikker spores ved hjelp av radiosignaler som konverteres til et lesbart format med en RFID leser. En RFID brikke har større kapasitet enn en strekkode og kan inneholde mer informasjon/ data, noe som er ideelt når det skal spores flere gjenstander og/ eller gjenstander som skal lagre mer informasjon.

En strekkode innhenter informasjon ved å skanne en fysisk kode med en strekkodeleser, som ofte må gjøres på kortere avstand og tettere opp mot koden. Det er i tillegg viktig at strekkoden er fullstendig og ikke nedslitt for at leseren skal kunne tyde koden. Strekkodeleseren konverterer koden bestående av sifre og bokstaver til et lesbart format. Strekkoder er et rimeligere alternativ enn RFID brikker, men har på andre siden begrenset kapasitet og funksjonalitet.

Hva er fordelen med RFID?

Listen under viser de generelle fordelene med bruk av RFID sporing:

 • Unik identifisering siden RFID-brikken programmeres med en unik kode
 • Rask og papirløs datainnsamling
 • Eliminering av skrivefeil i rapporter
 • Reduksjon av arbeidstiden på grunn av reduksjon av papirarbeid
 • Kontrollert håndtering av enheter og lager
 • Evne til å holde mer data enn strekkoder
 • Overholde lovgivning
 • Enkelt å dele oppdatert informasjon
 • Administrer utstyrsinspeksjoner, vedlikehold etc.
 • Pålitelig drift i røffe miljøer, for eksempel våte, støvete og skitne betingelser; korroderende miljøer; vibrasjon og støt
 • Ingen behov for kontakt eller siktlinje

Er RFID resirkulerbart?

Ja, RFID brikker kan gjenbrukes og resirkuleres. Innholdet på brikkene kan overskrives og kan derfor gjenbrukes flere ganger til ulike applikasjoner. RFID sporing kan også benyttes til dokumentasjon av miljøaspekter som miljøgevinst og miljøkostnader for å enklere definere/ spore egne bærekraftsmål.

Hva er forskjellen på passive og aktive RFID-brikker?

Passive RFID-brikker leveres uten integrert strømforsyning og krever en RFID-leser for å sende ut signaler, i motsetning til aktive RFID-brikker som er batteridrevet. Passiv RFID sporing er mest utbredt da denne teknologien er mindre kostbar, i tillegg til at de fleste bransjer ikke har behov for å kontinuerlig sende ut informasjon over lengre avstander, i motsetning til f. eks. et fyrtårn.

Kan RFID brikker hackes?

RFID teknologi kan i likhet til det meste av teknologi bli potensielt hacket. Men ikke alle RFID-systemer er like sårbare. Rimeligere/ lettere RFID løsninger må f. eks. ofte ofre sikkerheten til fordel for ytelsen. Sikkerheten kan også forbedres med hjelp av sikkerhetstiltak som sikkerhetssytemer eller signalskjerming.

Kan RFID brikker benyttes til å spore et område?

Passive RFID brikker har ikke en egen strømkilde og er avhengig av en RFID leser for å bli aktivert og sende ut informasjon. Disse brikkene har ofte en begrenset rekkevidde som kan variere fra 1 cm til 9 mtr, avhengig av frekvensen på brikken (lav-, høy- eller ultra høy frekvens). Passive RFID brikker benyttes ofte til lagerstyring og tilgangsstyring der fokuset er å identifisere gjenstander i nærheten av skanneren. En passiv RFID brikke er i tillegg mindre nøyaktig sammenlignet med GPS.

Andre spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne med det du måtte lure på. Kontakt oss her


 

Nedlastningsmateriell