23/07/2024

Firmaopplysninger

Firmanavn:  HellermannTyton AS
Post- og besøksadresse:  Nils Hansens vei 13, N-0667 Oslo

Telefon:  +47 23 17 47 00
Generell E-post: firmapost@HellermannTyton.no    

Bank:  Handelsbanken, 
Bankgiro 9046 0509598933    
Org.nr.:  933 112 705   
Kvalitetssystem ISO 9001:2000
Webansvarlig: Sondre Christoffersen