20/05/2024

Auto ID-løsninger: Effektiv lagerstyring og sporing

Auto ID for elektronisk datafangst og identifikasjon

Industri 4.0: Etiketter, merker og strips

Automatisk identifikasjon av objekter og innsamling av data

Automatisk identifikasjon, eller auto ID er automatisk sporing og datainnsamling av varer og utstyr. Automatiske ID systemer har blitt stadig viktigere som følge av en økende trend for automatisering og datautveksling i produksjonsanlegg og logistikkbransjen. HellermannTyton er spesialister på industri 4.0 datafangst løsninger som muliggjør for effektivisering av sporingstjenester.

Våre Auto ID løsninger som utskrivbare merkerRFID-etiketter, -strips og -brikker, termoskrivere samt skreddersydde løsninger sikrer nøyaktig og pålitelig datafangst for et bredt spekter av applikasjoner. Enten du jobber med produksjon, butikk virksomhet eller transport og logistikk som krever nøyaktig datainnsamling er våre løsninger utviklet for å strømlinjeforme driften, forbedre lagersystem og lagerstyring, samt øke den totale produktiviteten.

Industri 4:0 automatisk identifikasjon

Fordeler med Auto ID

Auto ID: uendelige muligheter
 • Nøyaktig lagersporing: Elektronisk datafangst i sanntid for nøyaktige lagerstyringssystemer, minimerer feil
 • Utvidet sikkerhet: Forbedret tiltak for å hindre uautorisert tilgang og redusering av svinn
 • Driftseffektivisering: Automatiserer prosesser, optimaliserer ressursallokering og reduserer tid
 • Bedre Innsikt: Få verdifull datainnsikt for bedre beslutningstaking
 • Utvidet kapitalforvaltning: Optimaliserer industri 4.0 løsninger for utstyrs-sporing og reduserer vedlikeholdskost
 • Økt kundetilfredshet: Tilpass interaksjoner og forbedre tjenesteleveransen
 • Kostnadsreduksjon: Økt driftseffektivitet, optimaliser varelageret og reduserer feil
 • Bærekraftig vekst: Økt produktivitet, effektiviser driften og langsiktig forretningsvekst

Auto ID bruksområder

Auto-ID: nøkkelapplikasjoner
 • Detaljhandel: Automatisk lagerstyringssystemer for å optimalisere lagernivået
 • Helsevesen: Industri 4.0 sporing for medisinsk utstyr, reduserer kostnader og forbedrer effektiviteten
 • Logistikk og transport:
  • Lagersystem med automatisert kontroll og plukkprosesser
  • Sanntidssporing av forsendelser og optimalisering av forsyningskjeden for effektiv lagerstyring
  • Automatisk identifikasjonssystem og sporing av kjøretøy med forbedret sikkerhet
 • Gjestfrihet: Lagersystem for effektiv lagerbeholdning i restauranter og barer
 • Logistikkledelse: Optimalisering og lagerstyring i sanntid, forbedret ordresystemet og lageradministrasjon på tvers av forsyningskjeden
RFID sporing med RFID merker og RFID leser
 • Produksjon:
  • Optimalisering i forsyningskjeden med sanntidssporing
  • Kvalitetskontroll, sporbarhet og produktsikkerhet
  • Industri 4.0 sporing med forventet vedlikeholdstid av utstyr
 • Prosessadministrasjon: Sømløs datafangst, informasjonsdeling i sanntid og strømlinjeformet oppgavefordeling, økt produktivitet, reduserte flaskehalser og forbedret samarbeid på tvers av organisasjonen
 • Kapitalforvaltning: Utvidet sikkerhet som forhindrer tyveri, minimere tap av eiendeler og sikrer verdifulle ressurser ved å gi innsyn i eiendelens plassering, tilstand og bruk til ethvert lagersystem

Auto ID med utskrivbare merker

Industri 4.0 merker og etiketter

Utskrivbart kabelmerke produktbilde

Vårt utvalg industri 4.0 kabelmerker inkluderer alle utskrivbare etiketter og kabelmerker for unik identifikasjon med strekkoder og QR-koder. Fordeler:

 • Langvarig beskyttelse mot tøffe miljøer, reduserer vedlikeholdskostnadene
 • Utmerket utskriftskvalitet for langvarig identifikasjon som forblir synlig og lesbar under tøffe forhold
 • Leveres på bane eller rull
 • I ulike materialegenskaper som lav røykgenerering, toksisitet og halogenfri
 • Enkel å installere, sparer tid under påføring og minimerer behovet for hyppige utskiftninger
 • Tilgjengelig i en rekke ulike farger

Les mer her

Industri 4.0 selvklebende merker

Kabeletiketter for identifikasjon

Utskrivbare etiketter brukes hovedsakelig til å identifisere kabler, rør, slanger, utstyr og lagringssystemer med strekkode og lokasjonsinformasjon. Fordeler:

 • Utskrivbare etiketter av høy kvalitet
 • Egnet for flate og ru overflater
 • For innendørs og utendørs bruk
 • Holdbart og motstandsdyktig materiale med sterkt lim for langvarig ytelse i tøffe miljøer
 • Det laminerte utvalget gir utmerket beskyttelse mot fukt og mekanisk slitasje
 • Manipuleringssikre etiketter som etterlater et tydelig merke hvis en etikett fjernes

Les mer her

Auto ID med RFID-strips og RFID-merker

Industri 4.0 RFID-strips

RFID strips applikasjonsbilde

Våre auto ID RFID strips kombinerer bunting og elektronisk datafangst i en løsning. Fordeler:

 • Innovativ løsning for tydelig og rask produktgjenkjenning
 • Kombinerer RFID med de mange fordelene med et standard strips
 • Egnet for sikring, identifisering og sporing av produkter
 • Ideell for områder med ressursstyring, elektrisk inspeksjon, inventar, distribusjon og utleietjenester samt for enkel administrasjon av vedlikeholdsrutiner
 • Tilgjengelig i LF, HF og UHF

Les mer her

Industri 4.0 RFID-merker

Hvite RFID merker i ulike størrelser

Våre auto ID RFID-merker er utviklet i henhold til internasjonale standarder og industri 4.0, og sikrer tydelig identifisering av objekter gjennom unike nummereringssystemer. Fordeler:

 • Tilgjengelig i høyfrekvens (HF) og ultrahøyfrekvens (UHF)
 • Ideell for tydelig identifikasjon og digitalisert styring av mobilt og stasjonært utstyr og råvarer
 • Med et elastisk materiale og lim for permanent feste
 • Etiketter med integrert isolasjonslag for å sikre RFID-sporing på metalloverflater
 • Kan enkelt skrives ut med våre termoskrivere for visuell identifikasjon

Les mer her

Industri 4.0 RFID transpondere

RFID transpondere i ulike farger og størrelser

Vårt sortiment av RFID transpondere passer til ulike bruksområder og bransjer samt for ulike festemetoder (med bolter, skruer, spiker, nitter, sveisefester eller lim). Våre industri 4.0 RFID brikker er tilgjengelige i standard polyamid, PPA, PC/ABS og SS, PET og TPU:

 • FlexLine: Allsidige og elastiske RFID brikker laget av et mykt materiale. Brikkene er tilgjengelige i UHF
 • Hardline: Robuste og holdbare RFID brikker laget av et svært fleksibelt materiale. Tilgjengelig i HF og UHF
 • ToughLine: Ekstra robuste og holdbare RFID brikker med holder i slagfast plast. Tilgjengelig i UHF

Auto ID med termoskriver og programvare

Industri 4.0 termoskrivere

TT431 termoskriver produktbilde

Våre termoskrivere passer utmerket for industri 4.0 merking og identifisering, enten det gjelder merking med tekst, QR-kode, strekkode eller RFID. Våre termoprintere benytter kvalitetsfolie for å lage holdbare etiketter på en rekke ulike materialer fra krympemerker til merkeskilt. Vi leverer følgende termoskrivere:

 • TT431 standard termoskriver for små og middels volum
 • TT4030 for ensidig merking av større volum
 • TT4030DS for dobbeltsidig merking av større volum

Industri 4.0 programvare

TagPrint Pro applikasjonsbilde på telefon

Vår TagPrintPro programvare kan leveres med eller uten våre termoskrivere og fungerer utmerket til merkemateriellet vi leverer. Tilpassede etiketter kan enkelt og raskt utformes fra bunnen av. Funksjoner og fordeler med vår industri 4.0 programvare:

 • TagPrintPro 4.0 kjører på Windows 7, 8.1, 10 og 11
 • Ett-trinns utskrift av etikettjobber til en eller flere skrivere samtidig
 • Enkeltbruker- og nettverksbrukerlisenser tilgjengelig

Les mer her

Skreddersydde auto ID løsninger

Integrerte industri 4.0 løsninger

Miljøbilde av ansatte i HellermannTyton

Auto ID løsninger varierer fra bransje til bransje da ulike industrier har forskjellige krav og behov som skal dekkes, noe som gjør det krevende å levere standardløsninger. Vi har lang erfaring med industri 4.0 løsninger og samarbeider ofte med relevante partnere for å kunne levere skreddersydde løsninger som passer kundens applikasjonsbehov, til ethvert marked og for ethvert volum.

Vi tilbyr ulike tilpasningsmuligheter for alle våre auto ID løsninger. I tillegg til skreddersydd utskrift av våre utskrivbare kabelmerker og -etiketter, produserer vi også RFID-merker eller -brikker etter kundebehov, inkludert utskrift, design, prototyping og støping. Kontakt oss så gir vi deg råd om beste industri 4.0 løsningen for ditt behov.

Skreddersydde auto ID løsninger til bilindustrien

HellermannTyton ansatt som setter sammen kabler

En av verdens ledende leverandører til bilindustrien utfordret oss til å produsere en transponder som kunne permanent integreres med eksisterende eksosanlegg. RFID-brikken måtte i tillegg til å tåle olje og bensin, også kunne tåle ekstreme temperaturer. Sammen med våre samarbeidspartnere kom vi frem til en løsning som imøtekom alle disse kriteriene.

Vi i HellermannTyton er også medlem av den globale industrielle foreningen for automatisk identifikasjon, datafangst og mobil datakommunikasjon (AIM). AIM fokuserer på å fronte teknologier for auto ID og jobber for utvikling, standardisering og kommunikasjon av auto ID løsninger. Gjennom vårt medlemskap kan vi bidra til utvikling av nye standarder og industri 4.0 teknologier tidlig i prosessen.

FAQ - ofte stilte spørsmål

Hva er auto ID?

Auto ID, eller automatisk identifikasjon står for automatisk datafangst og sporing av objekter uten menneskelig innblanding. Auto ID-systemer bruker blant annet  radiofrekvens-, magnetstripe- og strekkodeteknologier for å øke effektiviteten, nøyaktigheten og sikkerheten i en rekke ulike bransjer. Applikasjoner inkluderer sporing av utstyr og produkter, lagerstyring og lagersystem.

Auto ID komponenter:
 • Databærer:
  • Strekkode/ QR-kode: En grafisk representasjon av data som kan skannes og dekodes for raskt å hente informasjon om et produkt eller en vare
  • RFID-brikker/-transpondere: Små elektroniske enheter som bruker RFID-teknologi for å overføre data trådløst, noe som muliggjør identifikasjon og sporing av objekter eller eiendeler. I tillegg gir RFID-brikker et minne som kan brukes til å lagre data og oppdateres på forespørsel
 • Maskinvare: Strekkode/ RFID-skannere : Enheter som fanger opp og leser datakodene fra strekkoder eller RFID-brikker, og konverterer dette til lesbar informasjon for videre behandling
 • Programvare for datafangst: Programvare som er utviklet for å samle inn, behandle og analysere data innhentet fra auto id løsninger, som gir verdifull innsikt og muliggjør effektiv administrasjon
 • Kommunikasjonsinfrastruktur: Nettverks- og tilkoblings-komponentene som overfører data mellom ID enheter, skannere og backend-systemer

Hva er industri 4.0?

Industri 4.0 er et samlebegrep som benyttes for å beskrive den fjerde industrielle revolusjonen. Industri 4.0 representerer ulike typer moderne teknologier som kan integreres i et samlet industrielt nettverk (IoT) som muliggjør direkte kommunikasjon gjennom hele verdikjeden fra produksjon, logistikk og til salg. Eksempler på industri 4.0 teknologier er auto ID, kunstig intelligens (K.I) og cyber-fysiske-systemer (CPS). Med industri 4.0 teknologi kan selskaper forbedre effektiviteten, øke fleksibiliteten og hastigheten, samt forbedre kvaliteten og produktiviteten gjennom hele verdikjeden. 

Andre spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne med det du måtte lure på. Kontakt oss her