29/05/2023

Globale virksomheter - lokal tilstedeværelse


I vår virksomhet har vi forpliktet oss til å ikke forurense vårt ytre miljø. Hele vår miljøpolitikk er basert på grunnleggende prinsipper, likeledes vårt kvalitetssystem.  Alle HellermannTytons produserende enheter samt våre leverandører Hensel og SIBA er sertifisert iht. ISO 14001. Vi jobber aktivt med bærekraft for å forbedre virksomheten for våre ansatte, vårt samfunn og vår planet. Vår bærekraftsstrategi samsvarer med flere av FNs bærekraftsmål og vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle strategien for å oppnå best mulig effekt i vårt bærekraftsarbeid. Les vår bærekraftsrapport for 2022 her
 

Gjenvinning

Ved gjenvinning av emballasje, kildesortering og regelmessig gjennomgang av firmaets påvirkning på det ytre miljø, skal vi bidra til at våre naturresurser ikke påvirkes negativt. Vi skal alltid streve etter å økonomisere energiforbruket og velger fornybare energikilder der det er praktisk mulig. HellermannTyton AS er medlem av Grønt Punkt, vårt medlemsnummer er 27220, samt RENAS, Norges ledende returselskap for elektrisk og elektronisk avfall.

 

Nemko

HellermannTyton AS er sertifisert av Nemko Certification etter ny standard NS ISO 9001:2015. Vårt sertifiserte virksomhetsområde er innkjøp, lager, distribusjon, salg, kundeservice og markedsføring av elektrotekniske produkter og Komponenter. Festemateriell, merkesystemer, kabelbeskyttelse, sikringer og termineringer.
Sertifikat nr. 900342 NS-EN ISO 9001:2015

 

ACHILLES

Vi er sertifisert i ACHILLES, felles kvalifikasjonsordning for oljeindustrien i Norge og Danmark. HellermanTyton har Achilles referansenummer 10194.  

 

Referanselister

 

Miljøvennlig teknologi

I utviklingen, produksjonen og fremskaffelsen av våre høykvalitetsprodukter, benytter vi den mest miljøvennlige teknologien som er tilgjengelig, så langt dette er økonomisk forsvarlig og økologisk fornuftig. Vi overvåker miljøpåvirkningen fra våre produkter og prosesser. Alle viktige miljømessige påvirkninger i våre aktiviteter testes og måles. Kontinuerlig aktivitet for å redusere virksomhetens påvirkning på det ytre miljø. Mer enn 90% av våre ferdigproduserte plastkomponenter er gjenvinnbare. Detaljer for materialinnhold er tilgjengelig for hver komponent. Naturligvis har vi sikret at ingen produkter inneholder forbudte stoffer.

Vi bevisstgjør tenkning rundt miljøspørsmål for våre ansatte, på alle nivåer. Hver leder er ansvarlig for at alle ansatte er miljøbevisste. Sammen med våre forretningspartnere og offentlige myndigheter søker vi målrettede løsninger for å beskytte det ytre miljø. Dette gjelder også de miljømessige påvirkninger fra våre lokaler. 


Update: 20/05/2023 © HellermannTyton 2023
© HellermannTyton 2023 (v4.205.1) | Update: 20/05/2023 | Personverninnstillinger