06/12/2021

Globale virksomheter - lokal tilstedeværelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne siden er oppdatert desember 2019

I vår virksomhet har vi forpliktet oss til å ikke forurense vårt ytre miljø. Hele vår miljøpolitikk er basert på grunnleggende prinsipper,  likeledes vårt kvalitetssystem.  Alle HellermannTyton's produserende enheter samt våre leverandører Hensel og SIBA er sertifisert iht. ISO 14001. 

Følgende retningslinjer gjelder:

Ved gjennvinning av emballasje, kildesortering og regelmessig gjennomgang av firmaets påvirkning på det ytre miljø, skal vi bidra til at våre naturresurser ikke påvirkes negativt.  Vi skal alltid streve etter å økonomisere energiforbruket og velger fornybare energikilder der det er praktisk mulig.
HellermannTyton AS er medlem av Grønt Punkt, (medlemsbevis)  vårt medlemsnummer er 27220, samt
RENAS, (medlemsbevis) Norges ledende returseelskap for elektrisk og elektronisk avfall.

HellermannTyton AS er sertifisert av Nemko Certification etter ny standard NS ISO 9001:2015. Vårt sertifiserte virksomhetsområde er:  Innkjøp, Lager, Distribusjon, Salg Kundeservice og Markedsføring av Elektrotekniske produkter og Komponenter. Festemateriell, Merkesystemer, Kabelbeskyttelse, Sikringer, Termineringer.
Sertifikat nr. 900342 NS-EN ISO 9001:2015 her kan du laste ned sertificatene:

Sertifikat ISO Norsk 9001_2015 
Sertifikat ISO Engelsk 9001_2015

Sertifikat IQNet QMS

Vi er sertifisert i ACHILLES, felles kvalifikasjonsordning for oljeindustrien i Norge og Danmark.  Hellermann Tyton har Achilles referansenummer 10194.  
OBS: Du kan laste ned vårt Achilles sertifikat sertifikat 2019/2020 her

Vi har levert produkter til installasjoner i Nordsjøen siden 1917 - her er en liste over de viktigste referansene:
Offshore referanseliste 2019

I utviklingen, produksjonen og fremskaffelsen av våre høykvalitetsprodukter, benytter vi den mest miljøvennlige teknologi som er tilgjengelig, så langt dette er økonomisk forsvarlig og økologisk fornuftig.

Vi overvåker miljøpåvirkningen fra våre produkter og prosesser. Alle viktige miljømessige påvirkninger i våre aktiviteter testes og måles.

Kontinuerlig aktivitet for å redusere virksomhetens påvirkning på det ytre miljø. Mer enn 90% av våre ferdig produserte plastkomponenter er gjennvinnbare. Detaljer for materialinnhold er tilgjengelig for hver komponent. Naturligvis har vi sikret at ingen produkter inneholder forbudte stoffer.

Vi bevisstgjør tenkning rundt miljøspørsmål for våre ansatte, på alle nivåer. Hver leder er ansvarlig for at alle ansatte er miljøbevisste. Sammen med våre forretningspartnere og offentlige myndigheter søker vi målrettede løsninger for å beskytte det ytre miljø. Dette gjelder også de miljømessige påvirkninger fra våre lokaler.

Hold kontakt med oss!


Update: 27/11/2021 © HellermannTyton 2021
© HellermannTyton 2021 (v4.161) | Update: 27/11/2021