18/04/2024

Bærekraft | Strategi

Vår vei mot en karbonnøytral virksomhet


Sustainability strategy introduced Sustainability strategy introduced


Vi jobber for å bli en karbonnøytral virksomhet, levere bærekraftige produkter og tilpasse vårt arbeid i samsvar med internasjonale mål

 


Våre forpliktelser

Som et globalt selskap kjent for kvalitetsrik produksjon og pålitelig lokal distribusjon, fokuserer vi på å redusere ressursforbruket og minimere selskapets miljøpåvirkning. Vi har som mål å fremme bærekraft gjennom produktinnovasjon og samarbeid med kunder og partnere. Vi arbeider for å oppnå en karbonnøytral virksomhet og for å muliggjøre at våre ansatte kan utgjøre en positiv forskjell for miljøet og samfunnet gjennom vårt bidrag.

Vårt rammeverk

HellermannTytons bærekraftstrategi fokuserer på fire områder: People, Planet, Product og Governance

Vår bærekraftstrategi er delt inn i fire fokusområder: Mennesker, Planet, Produkt og Styreform

Vi anerkjenner FNs oppfordring om å redusere ulikheter, forbedre helse og velvære og jobbe mot klimaendringene for å beskytte vårt miljø. Vårt rammeverk og vår bærekraftsstrategi samsvarer med 12 av FNs 17 bærekraftsmål for bærekraftig utvikling, med målrettet arbeid for å støtte fremgang. Les mer om hvilke av FNs bærekraftsmål vi jobber med under våre fokusområder.


Våre kjernemål

  • Minimere vår miljøpåvirkning
  • Tilby produktdeler laget av bærekraftige materialer
  • Fremme like muligheter og trivsel for alle
  • Opprettholde høye etiske forretningsstandarder
  • Støtte kundenes ambisjoner om bærekraft


Våre fokusområder for en grønnere hverdag

Les mer om våre mål og aktiviteter innen fokusområdene under.

Andre spørsmål?

Kontakt oss her hvis du har andre relaterte spørsmål om vårt bærekraftsarbeid