20/05/2024

Bærekraft hos HellermannTyton

Vårt bidrag til det grønne skiftet


HellermannTytons bærekraftsstrategi HellermannTytons bærekraftsstrategi


Bærekraft er en viktig del av vårt arbeid, og vi forplikter oss til å utgjøre en positiv forskjell for en bedre fremtid for alle

Som en ledende global produsent og leverandør av kabelløsninger, forventes det at vi leverer bærekraftige kvalitetsprodukter. Vi tar dette ansvaret på alvor og er opptatt av å redusere vårt CO2-fotavtrykk. 

Vår lidenskap for bærekraft er forankret i vår tradisjon med å levere lønnsomme og effektive produktløsninger til våre kunder. Å oppnå en mer bærekraftig fremtid krever kontinuerlig innovasjon drevet av motiverte mennesker. Vi er derfor overbevist om at muligheter for vekst, inkludering og engasjement er avgjørende for at vi skal kunne lykkes med vår strategi.

  

Hvorfor bærekraft er viktig hos HellermannTyton

HellermannTyton-konsernets president Andrew Leyland

"Hos HellermannTyton ser vi på bærekraft som en mulighet til å utgjøre positive forskjeller samtidig som at vi styrker vår virksomhet. Vi anerkjenner viktigheten av å minimere vår egen og våre kunders innvirkning på klimaet." 

"Vi forstår at ethvert bidrag til å redusere utslipp gjennom vektreduksjon og lavere energiforbruk teller, og det samme gjør design for gjenbruk og resirkulering av våre produkter og emballasje etter endt bruk."

- Andrew Leyland, konsernsjef i HellermannTyton

  

Strategi og ambisjoner

Sammendrag av strategi og ambisjoner

HellermannTyton har forpliktet seg til å redusere utslippene som genereres av vår forretningsdrift, våre produkter og tjenester, og til å aktivt støtte våre kunders ambisjoner om bærekraft.

I arbeidet mot en karbonnøytral virksomhet fokuseres vår bærekraftstrategi, som er forankret i hele virksomheten, på fire områder: Mennesker, Planet, Produkt og Styreform.

  

Våre fokusområder for en grønnere hverdag

Les mer om våre mål og aktiviteter innen fokusområdene under.

Andre spørsmål?

Kontakt oss her hvis du har andre relaterte spørsmål om vårt bærekraftsarbeid