25/02/2021

Årets julegave til organisasjonen Leger Uten Grenser

Dato: 08/12/2014

Istedet for gaver til kunder og forretningforbindelser, sender HellermannTyton AS årets julegave til Leger Uten Grenser, som et bidrag til deres viktige arbeid for redde liv og lindre nød.  Vi støtter organisasjonens grunnprinsiper, og ønsker feltarbeidere og alle ansatte i organisasjonen GOD JUL!

 
  • Leger Uten Grenser hjelper befolkningsgrupper i nød, ofre for natur- og menneskeskapte katastrofer, og ofre for væpnet konflikt, uansett deres etniske, religiøse, eller politiske tilhørighet.
  • Leger Uten Grenser er en nøytral og upartisk organisasjon, som i samsvar med universell medisinsk etikk og retten til humanitær hjelp forlanger fullstendig og uhindret frihet i utførelsen av sitt arbeid.
  • Leger Uten Grensers medlemmer forplikter seg til å respektere sine yrkesetiske retningslinjer og å opprettholde full uavhengighet fra politiske, økonomiske og religiøse krefter.
  • Leger Uten Grensers feltarbeidere forstår risikoen forbundet med arbeidet i sitt prosjektland, og vil ikke framsette krav om noen form for kompensasjon til seg selv eller sine pårørende utover det Leger Uten Grenser kan tilby dem.

http://www.legerutengrenser.no/

 

Oslo, 09 desember 2014

Gro Grønnhaug

marketing@hellermanntyton.no

Hold kontakt med oss!


Update: 20/02/2021 © HellermannTyton 2021
© HellermannTyton 2021 (v4.132) | Update: 20/02/2021