UTSATT / Postponed - ny dato følger - HellermannTyton på EL I Sørvest

Sted: 4055 Sola
Location: Clarion Hotel Air, Utsolaarmen 16
Dato: 03/03 - 04/03/2020

EL I Sørvest, Sola


Be inspired logo Be inspired logo


Kom og la deg inspirere av HellermannTyton's systemer og løsninger innen områdene Bunte - Feste - Merke - Koble og Beskytte kabler og ledninger.   Alt du trenger til dine kabelinstallasjoner!

ELiSØRVEST har som mål å løfte kunnskapen om hva som finnes av fremtidsrettede produkter i elektrobransjen, slik at vår bransje på sikt kan bli mer innovative overfor våre kunder. I tillegg ønsker initiativtakerne å bygge samhold på tvers av roller og plass i verdikjeden.

Utstillingen vil omfatte over 80 leverandører, av produkter og tjenester til elektrobransjen, og seminarene vil være målrettet mot rådgivende ingeniører, arkitekter, el installatører, saksbehandlere og skolelærere.

Messen og alle arrangementer, inkl. bespisning er gratis, forutsatt at du har gyldig adgangskort, det vil si du må ha registrert din deltakelse ved ankomst.

 

Hold kontakt med oss!


Update: 28/03/2020 © HellermannTyton 2020