HellermannTyton på Eliaden 2018

Sted: Lillestrøm
Location: Norges Varemesse, stand D 02-07
Dato: 29/05 - 31/05/2018

Du finner oss i D-hallen:

HellermannTyton på Eliaden 2018

Ja, så er vi snart i gang igjen!  Om bare noen dager åpner dørene i Lillestrøm, og vi er på plass på stand D 02-07 hvor vi
gleder oss til å vise deg våre produkter for bunting - festing - merking - kobling - og beskyttelse av kabler og ledninger.

Du treffer vårt salgspersonell fra Oslo og Østlandet, Stavanger og Bergen.   Har du begrenset tid og vil avtale møte med
noen av våre folk, er det bare å ta kontakt på forhånd: Kontaktpersoner hos HellermannTyton

Vi viser utvalgte produkter fra alle våre produktgrupper på Eliaden!

VELKOMMEN!

Oslo, mai 2018
/ Gro Grønnhaug - marketing@HellermannTyton.no

 

En av Norges største fagmesser

 

På Eliaden 2018 vil du møte 320 utstillere og kunne velge mellom 70 ulike seminarer. Utstillerne fyller opp 3 haller, og hver hall har sin åpen scene med løpende gratis foredrag. I tillegg er alle møterommene fylt opp med både korte seminarer og lengre konferanser.

Eliadens temaområder

På Eliaden finner du energi, industri og elektroinstallasjon; alle fagområdene i den elektrotekniske bransjen. Vi rendyrker hvert fagområdes særegenheter, innhold og identitet og viser deres rolle og posisjon i fellesskapet. Bli med på Eliaden – stedet for morgendagens leverandører og løsninger!

Fakta om Eliaden

 • 20.000 besøkende
 • 320 utstillere
 • 81 % av de besøkende er delaktig i beslutninger om innkjøp
 • 15 % av de besøkende er toppleder
 • 40 % av de besøkende er mellomleder
 • 70 seminarer på 3 dager

Oslo, May 2017,
Gro Grønnhaug
marketing@hellermanntyton.no

On Eliaden 2018 you will meet 320 exhibitors and could choose from 70 different seminars. Exhibitors fill up three halls, and each hall has its open stage with ongoing free lecture. In addition, all meeting rooms filled up with both short seminars and longer conferences.

Eliaden topics

On Eliaden find energy, industry and electrical installation; all disciplines in the electrotechnical industry. We cultivates each subject peculiarities, content and identity and shows their role and position in the community. Join Eliaden - instead of tomorrow's suppliers and solutions!

Facts about Eliaden

 • 20.000 visitors
 • 320 exhibitors
 • 81 % of the visitors are involved in decisions about purchasing
 • 15 % of visitors are senior
 • 40 % of visitors are between manager
 • 70 seminars of 3 days

Hold kontakt med oss!


Update: 12/01/2019 © HellermannTyton 2019
Kontakt