Globale virksomheter - lokal tilstedeværelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne siden er oppdatert januar 2017

I vår virksomhet har vi forpliktet oss til å ikke forurense vårt ytre miljø. Hele vår miljøpolitikk er basert på grunnleggende prinsipper,  likeledes vårt kvalitetssystem.  Følgende retningslinjer gjelder:

Ved gjennvinning av emballasje, kildesortering og regelmessig gjennomgang av firmaets påvirkning på det ytre miljø, skal vi bidra til at våre naturresurser ikke påvirkes negativt.  Vi skal alltid streve etter å økonomisere energiforbruket og velger fornybare energikilder der det er praktisk mulig.

HellermannTyton AS er sertifisert av Nemko Certification etter ny standard NS ISO 9001:2008. Vårt sertifiserte virksomhetsområde er:  Innkjøp, Lager, Distribusjon, Salg Kundeservice og Markedsføring av Elektrotekniske produkter og Komponenter. Festemateriell, Merkesystemer, Kabelbeskyttelse, Sikringer, Termineringer.
Sertifikat nr. 900342 NS-EN ISO 9001:2008

Vi er sertifisert i ACHILLES, felles kvalifikasjonsordning for oljeindustrien i Norge og Danmark.  Hellermann Tyton har Achilles referansenummer 10194.  
OBS: Du kan laste ned vårt Achilles sertifikat - se under sertifikater øverst på siden!

I utviklingen, produksjonen og fremskaffelsen av våre høykvalitetsprodukter, benytter vi den mest miljøvennlige teknologi som er tilgjengelig, så langt dette er økonomisk forsvarlig og økologisk fornuftig.

Vi overvåker miljøpåvirkningen fra våre produkter og prosesser. Alle viktige miljømessige påvirkninger i våre aktiviteter testes og måles.

Kontinuerlig aktivitet for å redusere virksomhetens påvirkning på det ytre miljø. Mer enn 90% av våre ferdig produserte plastkomponenter er gjennvinnbare. Detaljer for materialinnhold er tilgjengelig for hver komponent. Naturligvis har vi sikret at ingen produkter inneholder forbudte stoffer.

Vi bevisstgjør tenkning rundt miljøspørsmål for våre ansatte, på alle nivåer. Hver leder er ansvarlig for at alle ansatte er miljøbevisste. Sammen med våre forretningspartnere og offentlige myndigheter søker vi målrettede løsninger for å beskytte det ytre miljø. Dette gjelder også de miljømessige påvirkninger fra våre lokaler.

Hold kontakt med oss!


Update: 24/02/2018 © HellermannTyton 2017
Kontakt