Produktutvikling


HellermannTyton er en erfaren partner for nye oppgaver og individuelle løsninger.

Produktutvikling hos HellermannTyton

Produktutvikling hos HellermannTyton

Der hvor det behøves nye løsninger, står HellermannTyton klare til tjeneste. Takket være vår kompetanse innen produktutvikling og produksjon kan du over hele verden og når som helst kjøpe perfekt tilpassede produkter av oss.
Vi tar oss av hele prosessen – fra planleggingen til produksjonen.

Kundespesifisert produktutvikling

HellermannTyton: kundespesifisert produktutvikling

Eksempelvis løser produktet Fixing Clip AC Pipe et problem for bilindustrien, forbundet med isolerte kjølevæskerør av aluminium. Stive fester forårsaket skader på rørene pga. vibrasjonene i motorrommet. Nå sørger produktet Fixing Clip AC Pipes for at den ønskede bevegelsestoleransen kan opprettholdes konstant.

Laget av og for eksperter

self-adhesive mount FlexTack from HellermannTyton

HellermannnTyton ser ikke verden kun på en statisk måte, fra et synspunkt som ekspert på produkter for kabelinstallasjoner. Vi bygger også selv komplekse maskiner og møter på utfordringer som enda ikke har blitt løst. Når det gjelder stålmerkesystemet M-BOSS Compact, var det for eksempel behov for en festeløsning på en sylinder. Denne finner du nå som en nyhet i vårt sortiment under navnet FlexTack. Disse selvklebende festesoklene kleber på både  konvekse og konkave flater

Klar for dine utfordringer

HellermannTyton ansatte

Våre 4.500 medarbeidere over hele verden gir oss muligheten til å hjelpe deg med vår kompetanse og produktutvikling der du måtte være. Ved større prosjekter kan våre utviklere også veilede deg fra prosjektet settes i gang og til det fullføres. Vi gleder oss til å hjelpe deg.

Ta kontakt med oss.

HellermannTyton utvikler kontinuerlig egne produkter. For tiden har vi rundt 75.000 produkter.

Og hver dag oppstår nye ideer.

Inspirert av optimering

HellermannTyton INSIDE

HellermannTyton INSIDE

HellermannTyton INSIDE videoformat

La deg inspirere av teamarbeidet hos HellermannTyton. Under mottoet "HellermannTyton INSIDE" får du innblikk i stadig nye sider ved arbeidet til våre team.

HellermannTyton mediasenter.

Hold kontakt med oss!


Update: 09/12/2017 © HellermannTyton 2017
Kontakt